เจเจพี
เจเจพี
หน้าแรก เครื่องมือช่าง เครื่องมือลม บริการ บริษัท เจเจพี ซัพพลาย จำกัด ติดต่อเรา
เครื่องมือช่าง เจเจพี
เจเจพี
OKURA
 • OK-HSHSS-16 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด16 มม. (5/8
 • OK-HSHSS-19 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด19 มม. (11/16
 • OK-HSHSS-20 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด20 มม. (3/4
 • OK-HSHSS-21โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด21 มม. (13/16
 • OK-HSHSS-22 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด22 มม. (7/8
 • OK-HSHSS-25 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด25 มม. (1
 • OK-HSHSS-26 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด26 มม. (1.1/32
 • OK-HSHSS-28 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด28 มม. (1.1/16
 • OK-HSHSS-30 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด30 มม. (1.3/16
 • OK-HSHSS-32 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด32 มม. (1.1/4
 • OK-HSHSS-35 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด35 มม. (1.5/16
 • OK-HSHSS-38 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด38 มม. (1.1/2
 • OK-HSHSS-41 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด41 มม. (1.5/8
 • OK-HSHSS-44 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด44 มม. (1.11/16
 • OK-HSHSS-45 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด45 มม. (1.3/4
 • OK-HSHSS-48 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด48 มม. (1.7/8
 • OK-HSHSS-50 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด50 มม. (2
 • OK-HSHSS-51 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด 51 มม. (2
 • OK-HSHSS-54 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด54 มม. (2.1/8
 • OK-HSHSS-60 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด60 มม. (2.3/8
 • OK-HSHSS-64 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด64 มม. (2.9/16
 • OK-HSHSS-76 โฮลซอเจาะเหล็กไฮสปีด ขนาด76 มม. (2.15/16
 • OK-HSCB-13 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด13 มม. (1/2
 • OK-HSCB-15 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด15 มม.
 • OK-HSCB-16 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด16 มม. (5/8
 • OK-HSCB-19 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด19 มม. (3/4
 • OK-HSCB-21 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด21 มม. (13/16
 • OK-HSCB-22 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด22 มม. (7/8
 • OK-HSCB-25 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด25 มม. (1
 • OK-HSCB-26 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด26 มม. (1.1/32
 • OK-HSCB-28 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด28 มม. (1.1/8
 • OK-HSCB-30 โฮลซอเจาะเหล็กติดคาร์ไบท์ ขนาด30 มม. (1.3/16
 
 
Copyright © 2003-2012 JJP Supply Co., Ltd.. All Rights Reserved.
106/79 Soi Jarunsanitwong 18, Jarunsanitwong Rd., Banchanglo, Bangkok 10700 Thailand
Creator By. Channel Wide Computer co., Ltd.